';

RIIDANRATKAISU

Dispute Resolution in Finland

By EMMI E. LEHTINEN

Tervetuloa!

Laajassa mielessä juristien työ yksityisellä puolella on yli 90% riidanratkaisua.

Tämän sivun tarkoitus on antaa vertaileva yleiskuva neljästä yleisimmästä riidanratkaisukeinosta, jotta kaikkein parhaiten soveltuvimman keinon löytäminen olisi helpompaa.

Emmi E. Lehtinen

Ratkaisuvaihtoehdot:

Neuvottelu

Asianosaiset ratkaisevat riita-asian keskenään omien neuvottelujensa pohjalta. Tuloksena syntyy sovintosopimus. Lisää →

Sovintomenettely

Neutraali sovittelija auttaa osapuolia sopimaan riitaisuuden. Sovittelija johtaa puhetta — ei ratkaise asiaa. Lisää →

Välimiesmenettely

Osapuolten valitsema välimiesoikeus ratkaisee asian. Välimiesoikeuden antama tuomio on yleensä lopullinen. Lisää →

Oikeudenkäynti

Riippumaton tuomari ratkaisee asian julkisesti tuomioistuimessa. Annetusta tuomiosta voi valittaa. Lisää →